U bent hier:

HRSSC en IPB-faciliteiten

Tot voor kort kreeg KLM HR Shared Service Center (HSSRC) bepaalde wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door van ons pensioenfonds. Door de invoering van de huidige (AVG) wetgeving met betrekking tot bescherming persoonsgegevens heeft het pensioenfonds moeten besluiten om deze gegevens (uit privacy overwegingen) niet meer aan KLM te verstrekken.

IPB-faciliteiten
Voor toekenning van IPB-faciliteiten aan gepensioneerden is een zg. 'Full retirement-status' noodzakelijk.

 • Alleen als u direct aansluitend aan het actieve dienstverband met pensioen gaat, geldt de Full retirement-status conform de IPB-regeling.
   
 • Als er sprake is van vervroegde pensionering én wanneer de actieve dienstperiode ten minste 3 keer zo lang is als de periode van (vroeg)pensionering tot de pensioendatum dan geldt ook de Full retirement status.
  • VOORBEELD 1
   • Uw actieve dienstverband was 30 jaar
   • U gaat 5 jaar voor uw officiële pensioendatum met vervroegd pensioen
   • 30 jaar is MEER dan 3 x 5.
    U behoudt uw Full retirement status met bijbehorende IPB faciliteiten
     
  • VOORBEELD 2
   • Uw actieve dienstverband was 12 jaar
   • U gaat 5 jaar voor uw officiële pensioendatum met vervroegd pensioen
   • 12 jaar is MINDER dan 3 x 5.
    U behoudt GEEN IPB faciliteiten

Uit dienst KLM VVR2020 (met behoudt IPB-faciliteiten)
Als er wijzigingen in de gezinssamenstelling zijn na het beëindigen van uw dienstverband zoals een huwelijk, geregistreerd partnerschap, dan hoeft u deze niet door te geven omdat deze personen niet in aanmerking komen voor IPB-faciliteiten.
Uw familiesamenstelling zoals die op het moment van het beëindigen van uw dienstverband bij KLM geregistreerd staat, is bepalend voor de IPB-faciliteiten waar u en uw familie voor in aanmerking komen. Als er in deze bij KLM bekende gegevens veranderingen optreden zoals een echtscheiding of het overlijden van een gezinslid, dan vragen wij u deze door te geven via e-mail hrssc@klm.com.  

Wijzigingen in gezinssamenstelling
U wordt dan ook, in uw eigen belang, dringend verzocht om voortaan wijzigingen onmiddellijk en direct aan KLM door te geven.
Het betreft hierbij met name gegevens over overlijden en scheiding.
Dat kan door een e-mail te sturen naar: hrssc@klm.com

Na ontvangst van de betreffende documenten is de verwerkingstermijn 5 werkdagen, er vindt geen terugkoppeling van de verwerking plaats.
Na deze 5 werkdagen zijn uw gewijzigde gegevens bij de Travelshop bekend en voor u zichtbaar.
Indien de documenten incorrect of onvolledig zijn, dan wordt binnen deze 5 dagen contact met u opgenomen.

Let op: zonder vermelding van uw volledige naam en KLM personeelsnummer op de aangeleverde documenten, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.
Mocht u geen internet hebben dan kan de wijziging gestuurd worden naar:

 • KLM t.a.v. HR Shared Service Center  SPL/HS
 • Postbus 7700,
 • 1117 ZL Schiphol

Bekijk HIER de volledige IPB-REGELING (30 juni 2022 )

Back to top