U bent hier:

IPB-rechten en gewijzigde persoonlijke omstandigheden

De huidige wetgeving met betrekking tot bescherming persoonsgegevens (AVG) houdt in dat u, in sommige gevallen, zelf bepaalde wijzigingen moet doorgeven.

Bijv.: Als iemand gaat verhuizen, of als er iets wijzigt aan huwelijkse staat (overlijden/scheiding, geslachtsverandering) moet iedere Nederlander dat doorgegeven aan de gemeente waar men woonachtig en dus ingeschreven staat. De gemeente zorgt dan dat die gegevens in een landelijk systeem worden opgeslagen.

Wijzigingen worden daarna aan de nodige instanties doorgegeven zoals het UVW, pensioenfondsen, belastingdiensten etc. Deze instanties zijn afhankelijk van de juistheid van de adressen en de samenstelling van het gezin voor de juiste uitkering van o.a. AOW en pensioenuitkeringen.

Tot voor kort kreeg KLM deze wijzigingen ook door van ons pensioenfonds. Door de invoering van de AVG wet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, heeft het pensioenfonds echter moeten besluiten om deze gegevens (uit privacy overwegingen) niet meer aan KLM te verstrekken.

U wordt dan ook, in uw eigen belang, dringend verzocht om voortaan wijzigingen onmiddellijk en direct aan KLM door te geven. Dit i.v.m. IPB-rechten.
Het betreft hierbij met name gegevens over overlijden en scheiding.
Dat kan door een e-mail te sturen naar: hrssc@klm.com

Mocht u geen internet hebben dan kan de wijziging gestuurd worden naar:

  • HRSSC
  • Postbus 7700,
  • 1117 ZL Schiphol
Back to top