U bent hier:

Voorwaarden VG-Dagtour 2022

VOORWAARDEN voor inschrijving van de VG-Dagtour 2022

Lees de navolgende ‘VOORWAARDEN’ vóór inschrijving aandachtig door!

 1. Bij het instappen in de bus op de ingedeelde dag wordt ieders geldige coronatoegangsbewijs (QR-code) plus een identiteitsbewijs gecontroleerd. Indien geen correcte QR-code en identiteitsbewijs getoond kan worden, gaat/gaan de betrokkene(n) niet mee.
 1. Deelname aan VG-Dagtour staat open voor alle leden van onze vereniging, eventueel vergezeld door partner of introducé.
 1. Inschrijven kan nadat de inschrijfdatum bekend is gemaakt in Vrije Vogels, Nieuwsbrief en op de website.
 1. Schrijf in op de ledenwebsite www.vg-klm.nl en betaal via IDEAL vóór 25 maart 2022.
  Raadpleeg vóór het inschrijven ook de Spelregels VG-Dagtour”.
   
 2. Bij het indelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeursdatum. De VG-Dagtour commissie behoudt zich het recht voor om ingeschrevenen in te delen op de reservedatum ongeacht de datum en het tijdstip van inschrijven binnen de inschrijvingsperiode.
 1. Door het inschrijven wordt VG-KLM, en de VG-KLM contactpersoon, gevrijwaard van elke aansprakelijkheid.
 1. Door deelname wordt akkoord gegaan, dat de tijdens dit evenement gemaakte foto’s, waarop u mogelijk voorkomt, in Vrije Vogels en/of op de VG-KLM website gepubliceerd kunnen worden.
 1. Bij annulering ná de sluitingsdatum dient een e-mail gestuurd te worden naar
  vg-dagtour22@vg-klm.nl onder opgave van reden van annulering.
 1. Bij annulering is het volgende van toepassing:
 • Bij annulering tot 2 weken vóór de ingedeelde VG-Dagtour wordt € 20,-- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 2 weken vóór de ingedeelde VG-Dagtour vindt in principe geen restitutie plaats.
 1. Deelname is op eigen risico.
  NB Bij calamiteiten zal de vereniging haar uiterste best doen te assisteren. Een eventuele voortijdige terugreis is voor rekening van de deelnemer.
 1. Door het inschrijven wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden.

VG-Dagtour commissie

Back to top