U bent hier:

Spelregels VG-Dagtour 2022

Spelregels VG-Dagtour 2022

 1. De data dit jaar zijn: 10 + 12 + 17 + 19 mei
 1. De opstapplaatsen met de vertrektijden zijn als volgt:

Plaats

Vertrekpunt

Vertrektijd

Amstelveen

Busstation bij Cultureel Centrum

09.00 uur

Hoofddorp

NS Station / Busstation

09.00 uur

Haarlem

 

Parkeerplaats Van der Valk Hotel Haarlem

Toekanweg 2

2035 LC Haarlem

08.30 uur

Den Haag -

alleen op 19 mei

Prinsessegracht ter hoogte van Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

NB Bus rijdt rechtstreeks naar Van der Valk Avifauna

09.15 uur

 1. Inschrijven kan vanaf woensdag 19 februari 2022 op de volgende manieren:
  a. Digitaal via de website + betalen via iDEAL.
  NB Indien betaling via iDEAL niet correct is afgerond, vindt geen inschrijving plaats. Na correcte inschrijving en betaling wordt een bevestigingse-mail gestuurd.
  b.
   In persoon tijdens de Soos op 23 februari 2022 + contant betalen.
  NB Kijk op de website of de Soos doorgaat in verband met eventuele coronamaatregelen.
  c. Indien bovenstaande opties echt niet mogelijk zijn, kan contact opgenomen worden met Henk Kreutzkamp via e-mail (vg-dagtour22@vg-klm.nl) of telefonisch via 06 5103 4845.
   
 2. Lees de informatie over de opstapplaats in De Haag goed door. Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk voor touringcars om bij het Centraal Station te komen. De opstapplaats in Den Haag is nu op de Prinsessegracht ter hoogte van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.
   
 3. Selecteer een voorkeursdatum en geef tevens een reservedatum op. Vanwege de huidige coronamaatregelen, zal de animo voor de VG-Dagtour anders zijn. Annulering behoort tot de mogelijkheden.
  Daarbij is er een maximumaantal passagiers die de Zilvermeeuw 2 kan meenemen. Om deze 2 redenen wordt u dringend geadviseerd een reservedatum op te geven. Indien geen reservedatum wordt opgegeven, bestaat de kans dat u niet wordt ingedeeld.
   
 4. Sluitingsdatum inschrijven: 26 maart 2022.
   
 5. Samen reizen met anderen kan tijdens het inschrijven aangegeven worden bij: “Ik wil samen reizen in de groep van…”.
  NB Gebruik allemaal exact dezelfde groepsnaam en selecteer allemaal dezelfde opstapplaats.
   
 6. Bent u mindervalide, dan kan dit aangegeven worden bij Opmerking: Bijv.: “Ik neem eigen rollator/rolstoel mee”. Indien hulp nodig is, dan dient u hier zelf voor te zorgen.
   
 7. Deelnemerskaarten worden tussen 18 en 20 april naar het bij VG-KLM bekend zijnde e-mailadres verzonden. Print deze uit of zet deze op de mobiele telefoon.
  Indien geen e-mailadres bekend is, of er is aangegeven dat de deelnemerskaart niet uitgeprint kan worden, wordt de deelnemerskaart per post naar het bij ons bekende huisadres gezonden.
   
 8. Indien op 21 april geen deelnemerskaart is ontvangen, kan alléén op 22 april tussen 10.00 en 12.00 uur worden gebeld met:

  René Polfliet

  06 – 2229 4841

  Frits Buschman

  023 – 56 30 192


   
 9. Neem op de dag van vertrek de deelnemerskaart mee. Hierop staan alle gegevens die nodig zijn, inclusief het telefoonnummer dat gebeld moet worden in geval van calamiteiten.
   
 10. Neem op de dag van vertrek eveneens uw QR-code (papieren versie mag ook) en een identiteitsbewijs mee. Indien u geen correcte QR-code kunt overleggen mag u niet instappen.
  a. Op de beginpagina van uw CoronaCheck-app dient te staan: Mijn bewijs “Vaccinatiebewijs (3 doses): geldig vanaf………. “.
  b.  Op de papieren versie dient de datum van uw laatste vaccinatie (booster) te staan.
   
 11. Wij reserveren géén tafels behalve voor organisatie, busbegeleiding, chauffeurs en verpleegkundigen.
   
 12. Iedere dag zijn er zijn twee verpleegkundigen aanwezig met een AED en EHBO-tas.
   
 13. We honoreren geen dieetwensen.
   
 14. Na de laatste VG-Dagtour wordt een eventuele (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld – indien aan de voorwaarden wordt voldaan – betaald.
   

VG-Dagtourcommissie

Back to top