U bent hier:

A34: KLM-huisjes ruilbeurs - 30 okt

Op woensdag 30 oktober 2024 zal in wijkcentrum Westend in Amstelveen, in de grote zaal op de eerste verdieping, deze happening plaatsvinden. Een en ander vindt gelijktijdig plaats met onze maandelijkse Meet & Greet.
Voor de 3e keer organiseren we een KLM-huisjes ruilbeurs voor. Het is de afgelopen twee keren een groot succes geweest. De komende jaren zullen we dit jaarlijks organiseren.

Wat kunt u verwachten?
Alle leden kunnen onderling hun dubbele huisjes ruilen of eventueel verkopen. Tevens is er de gelegenheid KLM- en luchtvaart gerelateerde boeken en andere attributen te ruilen of te koop aan te bieden, of deze gratis beschikbaar te stellen. Het is beslist NIET de bedoeling om hier commerciële doeleinden aan te koppelen.

Daarnaast kwam iemand met het voorstel om historische foto’s met elkaar uit te wisselen middels een ter plekke beschikbare fotoscan. Ervaring leert dat, bij het thuis opruimen, er leuke KLM werkmomenten die ooit zijn vastgelegd, boven tafel komen. Hoe leuk zou het zijn om deze met elkaar te delen.

En mocht u andere KLM gerelateerde voorwerpen kwijt willen, dan kunt u deze meenemen waarna wij ervoor zullen zorgen dat deze een bestemming krijgen in het Aviodrome museum en/of het archief.

Deelname aan deze bijeenkomst is geheel gratis en alleen toegankelijk voor VG-KLM leden.
De bijeenkomst begint om 09.45 uur en duurt tot maximaal 12.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ben.mol@vg-klm.nl of mobiel 06-37616030

Back to top