U bent hier:

Lid worden

U kunt zich aanmelden door dit FORMULIER in te vullen.
U ontvangt hiervan een bevestiging in uw mailbox. U kunt dit ook al doen voor een datum in de toekomst.

ALGEMEEN
Graag geven wij hier het woord aan onze voorzitter Fokke van de Ven die u vertelt wat de Vereniging Gepensioneerden KLM (VG-KLM) voor u kan betekenen. 

 

LEES HIER

Een voorbeeld van ons magazine Vrije Vogels  Een voorbeeld van ons magazine Vrije Vogels

WIE KAN LID WORDEN

  1. Indien u, aansluitend aan het actieve dienstverband met KLM, een pensioen of een uitkering ontvangt uit één van de KLM-pensioenfondsen.
  2. Of, als u tijdens het KLM-dienstverband volledig arbeidsongeschikt bent geworden en daarom een invaliditeitspensioen uit één van de KLM-fondsen ontvangt. Dit geldt ook als u op non-actief bent gesteld, mits u een non-activiteit uitkering ontvangt die voortduurt tot aan de ingangsdatum van het ouderdoms- of prepensioen van één van de KLM-fondsen, of daarvoor in de plaats een eenmalige uitkering heeft ontvangen
  3. Of, als u de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt en aantoonbaar 5 jaar bij KLM of bij een honderd procent dochtermaatschappij van KLM werkzaam bent geweest en u uw pensioenrechten hebt overgedragen aan een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij van een volgende werkgever, dan wel een uitkering zult gaan ontvangen uit één van de KLM-pensioenfondsen.
  4. Of, als uw nabestaande (weduwen en weduwnaars), ongeacht of zij een uitkering ontvangen uit één der genoemde pensioenfondsen, alsmede partners die ten tijde van het overlijden van de pensioen- of uitkeringsgerechtigde aantoonbaar een officieel erkend samenlevingsverband met de overledene hadden van de hierboven omschreven personen.
  5. Als u gebruikmaakt van de “Vrijwillige Vertrekregeling” van KLM kunt u ook lid worden; de minimumleeftijd vanuit de VVR voor een lidmaatschap is 50 jaar. Daarbij dient u aantoonbaar 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij KLM.

CONTRIBUTIE en AANMELDEN
De contributie wordt twee maal per jaar via automatische incasso geïnd. Begin januari en begin juli wordt de contributie, thans € 21 per half jaar, van uw bankrekening afgeschreven.

U kunt zich aanmelden door dit FORMULIER in te vullen. U ontvangt hiervan een bevestiging in uw mailbox. U kunt dit ook al doen voor een datum in de toekomst.

Wij danken u voor uw belangstelling en begroeten u alvast hartelijk in onze vereniging.

Fokke van de Ven, voorzitter
Robert Uytenbogaardt, secretaris
Frits Buschman, penningmeester

Secretariaat VG-KLM
p/a Kudelstaartseweg 250
1433 GR Kudelstaart

Back to top